Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

Rada Rozwoju Gospodarczego

Rada Rozwoju Gospodarczego powołana przez Prezydenta Miasta Wałbrzycha Romana Szełemeja w dniu 3 września 2019 roku.

Rada Rozwoju Gospodarczego poprzez wiedzę i doświadczenie jest organem konsultacyjno - opiniodawczym Prezydenta Wałbrzycha w zakresie spraw dotyczących sfery gospodarczej Gminy. Zadaniem Rady jest przedstawianie opinii i wniosków w sprawach dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Gminy oraz proponowanie kierunku działań na rzecz poprawy otoczenia lokalnych przedsiębiorstw i rozwoju społeczno-gospodarczego. Posiedzenia Rady odbywają się raz w miesiącu.

Członkowie Rady Rozwoju Gospodarczego:

Andrzej ŁozińskiAndrzej Łoziński (Przewodniczący) - Prezes Zarządu Maxpro CNC Sp. z o.o.

Urszula TrzynaUrszula Trzyna (Z-ca Przewodniczącego) - Wiceprezes Zarządu Wałbrzych International Production Sp. z o.o.

dr Beata Detynadr Beata Detyna - Dyrektor Instytutu Przyrodniczo-Technicznego oraz Pełnomocnik Rektora ds. nauki i studentów PWSZ w Wałbrzychu

Jarosław PaskaJarosław Paska - Dyrektor Finansowy Libertador Sp. z o.o, właściciel Szybu Irena w Wałbrzychu

Krzysztof KaszubaKrzysztof Kaszuba - Dyrektor ds. rozwoju KidsTech Sp. z o.o.

Kamil OrpelKamil Orpel - Zastępca Kierownika Biura Zarządzania Strategicznego, Nadzoru Właścicielskiego, Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego, Urząd Miejski w Wałbrzychu

Martyna DąbrowskaMartyna Dąbrowska - Inspektor Biura Zarządzania Strategicznego, Nadzoru Właścicielskiego, Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego, Urząd Miejski w Wałbrzychu

Karolina UsarekKarolina Usarek (Sekretarz) - Inspektor Biura Zarządzania Strategicznego, Nadzoru Właścicielskiego, Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego, Urząd Miejski w Wałbrzychu

Zarządzenie i Regulamin