29-12-2022

Ogłoszenie o otwartym naborze Partnera do projektu

Gmina Wałbrzych - miasto na prawach powiatu, działając zgodnie z art. 28a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 1057 z późn. zm...