Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

Aktualności - Konkursy

 • 04-04-2022

  Górale na Start.

  Gmina Wałbrzych reprezentowana przez PREZYDENTA WAŁBRZYCHA z dniem 04.05.2022r. ogłasza zamiar zlecenia zadania publicznego: PROMOCJA GMINY WAŁBRZYCH POPRZEZ ORGANIZACJĘ  MIĘDZYNARODOWEGO WYŚCIGU...
 • 29-03-2022

  Konkurs otwarty na powierzenie realizacji zadania publicznego

  PREZYDENT MIASTA WAŁBRZYCHA działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, 1a, 15 i 32, art. 11 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i...
 • 24-02-2022

  Konkurs

  PREZYDENT MIASTA WAŁBRZYCHA OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2022 roku na terenie...
 • 24-02-2022

  O G Ł O S Z E N I E

Strony