Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

Ankieta badania satysfakcji

Szanowni Państwo!

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety dotyczącej jakości obsługi świadczonej przez Urząd Miejski w Wałbrzychu. Wszystkie uwagi i wnioski posłużą doskonaleniu naszej pracy oraz zapewnieniu wszystkim mieszkańcom sprawnej i profesjonalnej obsługi.

Ankieta Obywatel | Przedsiębiorca - link

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety na temat jakości życia w Wałbrzychu. Otrzymane od Państwa pinie pozwolą w lepszy sposób zarządzać miastem, przyczynią się do usprawnienia jego funkcjonowania i podniesienia poziomu życia mieszkańców.

Ankieta Jakość Życia - link

Zapewniamy całkowitą poufność i anonimowość badania - odpowiedzi będą prezentowane jedynie w zbiorczych zestawieniach bez możliwości identyfikacji z konkretną osobą.

Z poważaniem,
Prezydent Miasta Wałbrzycha
dr Roman Szełemej