Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

Rada Kobiet

Rada Kobiet została powołana Zarządzeniem Nr 796/2018 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 21 listopada 2018 r., na podstawie art. 30 ust.1 i art. 31 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2020 r., poz.713 ze zm.).

W skład Rady, na trwającą trzyletnią kadencję 2018-2021 roku, wchodzi 11 Pań reprezentujących różne wałbrzyskie środowiska:
1. Dorota Cinciała - Kongres Kobiet
2. Sylwia Bielawska - Zastępca Prezydenta Miasta Wałbrzycha, w 2018 roku powołana do Rady
z ramienia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
3. Mariola Dudziak – Specjalistyczny Szpital im. dra A. Sokołowskiego
4. Agnieszka Maltz - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
5. Danuta Marosz - Teatr Dramatyczny
6. Elżbieta Polewska - Kongres Kobiet
7. Marzena Radochońska - Powiatowy Urząd Pracy
8. Halina Sawicka - Urząd Miejski w Wałbrzychu
9. Teresa Wincek – organizacja pozarządowa Kongres Kobiet
10. Elwira Zawadzka - Kongres Kobiet
11. Aldona Ziółkowska-Bielewicz – współorganizatorka "Kobiecych Twarzy" - przewodnicząca

Kadencja Rady Kobiet trwa 3 lata. Rada jest ciałem opiniodawczo-doradczym Prezydenta, do jej zadań należą:
a) analiza polityki miasta pod względem spraw, problemów i potrzeb kobiet,
b) diagnozowanie sytuacji kobiet w Wałbrzychu,
c) edukacja mieszkańców i mieszkanek w każdym wieku dotycząca równouprawnienia,
d) wspieranie organizacji akcji społecznych oraz imprez podejmujących tematy kobiece oraz równouprawnienia,
e) monitorowanie działań Miasta pod kątem realizowania polityki społecznej, rodzinnej i senioralnej,
f) wspieranie udziału kobiet w życiu zawodowym, społecznym i innej działalności,
g) współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami, które dostrzegają rolę i znaczenie kobiet w podniesieniu jakości życia mieszkańców Wałbrzycha. Członkinie Rady pełnią swoje funkcje społecznie.

Członkinie Rady pełnią swoją funkcję społecznie. Powstanie Rady Kobiet było jednym z elementów obchodów 100-lecia uzyskania przez kobiety praw wyborczych.