Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

Wałbrzych w statystyce

STATYSTYKA
Powierzchnia km 2 85
Ludność (stan w dniu 31.XII.2021 r.) 103 263
z tego: mężczyźni 48 534

kobiety 54 729
urodzenia żywe
625
zgony
2025
przyrost naturalny
-1400
liczba zawartych małżeństw
391
Studenci ogółem 2021 r.
3 095
Absolwenci ogółem 2021 r.
615
Stopa bezrobocia w % (stan w końcu października 2022 r.) 4,2
Bezrobotni zarejestrowani w tysiącach (stan w końcu października 2022 r.) 1,6
Mieszkania oddane do użytkowania w okresie styczeń-październik 2022 r.
34
Podmioty gospodarcze zarejestrowane w systemie REGON (według sekcji PKD 2007)(stan w końcu października 2022 r.) 14 296
Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (stan w końcu października 2022 r.) 8 357

Jednocześnie informujemy, że:

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z powyższymi materiałami.

Miasto w statystyce