Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

Wstęp

Szanowni Państwo !

Działalność organizacji pozarządowych jest nierozłącznym elementem życia społecznego Wałbrzycha. Samorząd Gminy dąży do szerokiej współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Aby ułatwić nawiązanie współpracy w działaniach na rzecz naszego miasta i jego mieszkańców, publikujemy internetowy serwis informacyjny, który będzie pomocny w uzyskaniu niezbędnych danych na temat obowiązujących przepisów w zakresie możliwości podjęcia współpracy i pozyskiwania środków finansowych na działalność w różnych obszarach życia społecznego a należących do zadań publicznych gminy.

Zapraszam do korzystania ze stron internetowych poświęconych organizacjom pozarządowym oraz do zgłaszania Państwa oczekiwań.