Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

Wykaz organizacji pozarządowych - "mapa aktywności"

Czym jest mapa aktywności?
Zapraszamy organizacje pozarządowe działające na terenie Wałbrzycha, do współtworzenia „mapy aktywności społecznej” naszego Miasta. Dzięki nadsyłanym przez Państwa informacjom publikujemy aktualizowany Wykaz wałbrzyskich organizacji pozarządowych, który służy promocji działalności lokalnych organizacji na rzecz Wałbrzycha i jego mieszkańców. Wykaz ułatwia także nawiązanie współpracy z lokalnymi organizacjami wszystkim podmiotom, które są zainteresowane działalnością pożytku publicznego i wolontariatem.

Wykaz powstał w oparciu o informacje przesyłane przez aktywne organizacje pozarządowe, które współpracują lub są zainteresowane współpracą z Gminą Wałbrzych oraz o inne dostępne źródła (np. fb, KRS, CIDG, US).

Jak dodać organizację?
Organizacje, które chcą zostać umieszczone w naszym wykazie, prosimy o wypełnienie załączonego poniżej formularza i przesłanie go:
- pocztą elektroniczną na adres rewitalizacja@um.walbrzych.pl
lub
- osobiście (Biuro Obsługi Klienta, ul. Sienkiewicza 6-8, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 16.30 lub Biuro Rewitalizacji i Planowania Przestrzennego, Rynek 23, pn., śr., czw. od godz. 7.30 do 15.30, wt. 7.30 do 16.30, pt. od 7.30 do 14.30)
lub
- pocztą tradycyjną na adres - Biuro Rewitalizacji i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego
w Wałbrzychu, Rynek 23, 58-300 Wałbrzych. Kontakt telefoniczny: 74 64 44 717/715/711

Jeśli Państwo zauważą, że informacje w wykazie uległy zmianie lub należy je uzupełnić/sprecyzować, to również prosimy o wypełnienie i przesłanie do nas formularza z aktualnościami. Wykaz jest aktualizowany na bieżąco.

Gmina Wałbrzych nie ponosi odpowiedzialności za aktualność informacji zawartych w Wykazie organizacji pozarządowych.

Załączniki: